Achterbanraadpleging

Achterbanraadpleging met de inzet van de OR-dialoog

Achterbanraadpleging is voor veel ondernemingsraden nog onbekend terrein. Vaak valt het in een woord met communicatie van de OR aan medewerkers. En vervolgens valt al gauw het woord ‘respons’. Meestal vooraf gegaan door het woordje ‘lage’.

OR-lid zijn is een eenzame rol. Collega’s trekken doorgaans aan de bel bij de OR als er sprake is van eigen belang. En dan vaak op het moment dat het traject om te beïnvloeden c.q. adviseren vergevorderd is.

De OR is in de kern slechts een vertegenwoordigend orgaan. Hij spreekt namens de medewerkers. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de eigen mening van de OR-leden er niet echt toe doet. Ook al ben je verkozen en steek jij jouw uren er in. De WOR stimuleert de OR op het houden van een achterbanraadpleging. Er is naar de geest van de WOR alle ruimte om tijdens de behandeling van een adviesaanvraag of instemmingsverzoek de mening van de achterban op te halen. Een aantal artikelen wijst dat goed aan. Een onderbouwing kun je zien op YouTube. De link volgt hieronder.

Als OR verhoog je enorm je zichtbaarheid wanneer je regelmatig (3x per jaar) een brede professioneel opgezette achterbanraadpleging houdt. Het blijkt ook dat de OR die ervoor kiest om in een belangrijk verandertraject de medewerkers professioneel te raadplegen sterkere argumenten ophaalt en daardoor wordt de onderbouwing van het OR-advies enorm versterkt.

Ook bestuurders geven aan dat zij een advies van de OR wat is gebaseerd op een achterbanraadpleging van meer waarde achten. Dan heeft de OR letterlijk ‘meer recht van spreken’ verzameld.

Wil je als OR een keer een OR-dialoog inzetten om professioneel de achterban te raadplegen? Neem contact op. Onderaan deze pagina kan je de brochure OR-dialoog downloaden.
Wil je meer informatie luister en kijk dan hieronder naar het webinar wat ik samen Maurik Dippel van CircleLytics opnam. Het duurt 37 minuten en dan ken je alle aspecten van een professionele achterbanraadpleging.

Er zijn al veel ondernemingsraden die gebruik hebben gemaakt van de OR-dialoog en daar zeer goede ervaringen mee hebben opgedaan. De respons op een OR-dialoog bedraagt altijd meer dan 50% blijkt. En medewerkers zijn zeer positief over de gelegenheid om hun mening te kunnen geven (ronde 1) en daarna zicht te krijgen op de meningen van collega’s die zij van een weging mogen voorzien (ronde 2). Het draagvlak in de organisatie voor het door de OR uitgebrachte advies – bij werknemers en bestuurders – stijgt sterk.

Wil je meer invloed en een forse verhoging van je zichtbaarheid als OR?

Hou een professionele achterbanraadpleging met de inzet van de OR-dialoog.

Kijk hieronder naar een toelichting op artikel 17 waarin wordt verduidelijkt wat de wet van de OR én de ondernemer verwacht. De uitleg over achterbanraadpleging start vanaf minuut 2.57.

Neem contact op om te sparren over hoe jouw OR meer invloed, groot draagvlak en een enorme verbetering van de zichtbaarheid kan realiseren.

pdf-icon