Advies

Ieder OR-lid is in feite bedrijfskundige.

Als OR moet je adviseren over voorgenomen besluiten voor een fusie, overname of reorganisatie en dat zo snel en goed mogelijk. Maar veel leden van ondernemingsraden hebben nog niet eerder met deze situaties te maken gehad. Je kunt dan snel meegesleept raken in de hectiek en de emotie van deze forse veranderingen.

Daarom treed ik regelmatig op als adviseur voor de OR bij een reorganisatie, fusie of overname. Met een gestructureerde aanpak werken we eerst aan een goed beeld van de huidige situatie en de door de bestuurder voorgestelde verandering. We vragen om de vereiste informatie en stellen een preadvies op wat we met de bestuurder bespreken. Daarna houdt de OR een achterbanraadpleging onder de (betrokken) medewerkers en stelt zij haar onderbouwd advies op.

Een reorganisatie, fusie of overname doet pijn: het heeft grote impact op de directie, medewerkers, klanten maar ook op de OR. Wil je als OR op een goede manier beginnen aan een adviestraject? Lees dan mijn aanbevelingen in onderstaand interview over de belangrijke fases in een fusie.

>Aanbevelingen voor een fusie

vraag direct een intakegesprek aan hieronder

>Vraag advies aan

Het uurtarief voor advieswerk bedraagt €165,-, exclusief btw.

Reactie van voorzitter OR Klimmendaal na afronding van het traject ‘opstellen Toetsingskader Huisvesting’

“Hoi JOhan, even leuk om te laten weten. Gisteren heb ik ons nieuwe Toetsingskader Huisvesting gepresenteerd aan de Raad van Toezicht, medische staf en cliëntenraad. Dit op verzoek van onze bestuurder, die er nogal blij mee is! Is super goed ontvangen en is voor ons een fijn kader om straks mee aan de gang te gaan 🙂 Dus bij deze, nogmaals dank!

(Het kader is mede met de hulp van Koen Zonneveld – kennis van RI&E en arbo – opgesteld)