WOR boek

Er zijn veel publicaties beschikbaar over het OR-werk. Veel van die publicaties benaderen het OR-werk vanuit de Wet op de Ondernemingsraden. En juist daardoor zijn ze saai en kost het veel energie en doorzettingsvermogen om ze te lezen. Ik vind het mijn opdracht om de WOR aantrekkelijk toe te lichten. Dat doe ik op een leesbare manier in het boek ‘Zet je tanden in de WOR’
Download hier de flyer en bied die aan bij jouw Dagelijks Bestuur: .

Boek ‘Zet je tanden in de WOR’

Is er in jouw ondernemingsraad ook vaak discussie over hoe de WOR precies gelezen en toegepast moet worden? Vind je het lastig om de wet te vertalen naar de onderwerpen die in jouw organisatie spelen? Heb je geen idee wat een meerderheid van stemmen is?

In de tweede herziene druk van het boek ‘Zet je tanden in de WOR’ vind je tal van vragen van OR-leden uit allerlei organisaties én mijn advies aan hen. Inclusief praktische tips, voorbeelden, werkbladen en de relevante wetteksten uit de WOR.

Inhoud ‘Zet je tanden in de WOR’

 • Lid worden van de ondernemingsraad
 • Tussentijdse vacatures en geschikte kandidaten
 • Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
 • Verlenging zittingstermijn
 • Scholing OR en opleidingsplan
 • Budget en begroting OR-werk
 • Ambtelijk secretaris
 • Instemming op wijziging pensioen
 • Quorum en stemverhoudingen
 • Huishoudelijk Reglement
 • Relatie bestuurder en de Overlegvergadering
 • Initiatiefrecht
 • Fusie en Overname
 • Inhuur externe expertise
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Rookbeleid
 • Adviesrecht
 • Reactie termijnen in de WOR
 • Opschorten uitvoering en nietigheid
 • Werkkostenregeling (WKR)
 • Functionaris Gegevensbescherming en de AVG
 • VGWM-commissie
 • Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO)

Je kunt hier een gratis proefhoofdstuk downloaden. Of bestel meteen de tweede herziene druk in de webshop voor € 22,95 met gratis verzending!

>Bestel het boek

Onder de pagina downloads vind je ook tal van handige toelichtingen op onderdelen van jouw OR-werk.