Certificeringen

CRKBO_Instelling_CMYK

Metamorfase levert maatwerk. Metamorfase is geregistreerd in het register van het CRKBO. Elke 4 jaar wordt een externe audit gehouden waarin alle processen en voorwaarden worden getoetst aan de vereisten die het CRKBO stelt aan een opleidingsinstituut. Hierdoor zijn de trainingen vrij van BTW voor elke ondernemingsraad en PVT. De audit heeft op 24 januari 2018 plaatsgevonden.

De registratie van Metamorfase kunt u nazien op: www.crkbo.nl