Communicatie OR

Het is de grootste uitdaging voor elke ondernemingsraad: Communicatie.

De bekendheid van de ondernemingsraad hangt helaas niet af van het vele werk wat verzet wordt door de commissie Communicatie. Veel ondernemingsraden worstelen met hun zichtbaarheid en aantrekkelijkheid.

Verslagen en notulen van vergaderingen, agenda’s, het jaarverslag van de OR wordt met veel nauwgezetheid opgesteld, maar krijgt helaas maar weinig aandacht en er volgt weinig respons doorgaans. Zelfs wanneer de OR vraagt om antwoorden op Intranet komt er nauwelijks een reactie uit de achterban.

Wil je dit echt anders als OR? Wil je een hoge respons op je communicatie? Wil je weten welke media en middelen wel uitnodigen tot lezen en reageren? En hoe je op gestelde vragen altijd meer dan 50% respons krijgt als OR?

Eendaagse scholing commissie Communicatie

Zorg dan dat een paar leden uit de OR een commissie Communicatie vormen. En laten zij zich professioneel laten scholen. Dat kan al in een eendaagse scholing Communicatie.

Zie <hier> het programma.

In-company uit te voeren. In die ene dag maak je de Communicatiematrix voor jouw OR en passend bij jullie organisatie. Je kiest de best werkende media en middelen op grond van de matrix van Betteke van Ruler. En je maakt gelijk een Jaarplan(ning) Communicatie OR.

Ook besteden we aandacht aan de inrichting van professionele achterbanraadpleging met behulp van de OR-dialoog. De OR-dialoog is een bewezen effectief online instrument om aan kwalitatieve achterbanraadpleging te doen. Wil je meer informatie over de inzet van de OR-dialoog? Kijk dan eens bij de downloads onder ‘achterbanraadpleging’.

Er is in de scholingsdag ook tijd ingeruimd om samen originele ideeën te ontwikkelen. Veel OR-en beschikken bijvoorbeeld al over een rode stoel. Wil je ook meer weten over hoe een eenvoudige rode zetel jouw OR meer bekendheid geeft? Neem dan contact op of download het programma voor de eendaagse scholing onderaan dit bericht.

En misschien voer je deze rode stoel ook in als effectief communicatiemiddel!

 

 

 

 

 

Stuur mij een bericht. Ik heb al meer ondernemingsraden mogen helpen aan een grotere en vooral aantrekkelijker zichtbaarheid in de hele organisatie.

Een mail naar JOhan@metamorfase.nl is genoeg.

Het scholingstarief bedraagt per dagdeel 1.100 euro cf adviestarief SER 2022 voor scholing medezeggenschap. Metamorfase is een geregistreerd scholingsbureau bij het CRKBO en daarom is scholing vrij van btw.

Onder de pagina downloads vind je de brochure ‘Communicatie OR’ en de brochure ‘Achterbanraadpleging’ met daarin uitleg over de inzet van de OR-Dialoog.