Fusie

 

Als lid van de ondernemingsraad krijg je maar heel soms te maken met een fusie of overname. Naast dat het een spannend traject is voor alle betrokkenen van de twee organisaties, wordt er juist dan van de ondernemingsraad verwacht dat hij komt met een helder advies.

Waar moet je aan denken als OR bij een fusie of overname? Wat is belangrijk en waar adviseer je eerst over?

In de WOR is het begrip ‘overgang van onderneming’ opgenomen als juridisch begrip voor fusie en overname. Maar naast de juridische fusie is er ook sprake van de bestuurlijke fusie, de organisatorische fusie, de fysieke en mentale fusie.

Een fusietraject vereist ervaring met en kennis van fuseren én van de rol voor de medezeggenschap hierin.

Vanuit mijn inmiddels jarenlange ervaring met het begeleiden van ondernemingsraden in fusies en overnames – en de thesis ‘Medezeggenschap in de overgang’ die ik daarover schreef in 2011 – beschik ik over heldere modellen, toetsingskaders en een methodische aanpak om jullie als ondernemingsraad constructief te begeleiden.

Neem contact op om een offertebrief en begeleidingsvoorstel te ontvangen. Stuur een bericht aan JOhan@metamorfase.nl of bel 06-83561829

Ik werk onder volstrekte geheimhouding!