Algemene voorwaarden

Metamorfase professionaliseert medezeggenschap. Dat is mijn missie samen met u. Om die professionalisering te waarborgen hanteer ik leveringsvoorwaarden en een klachtenregeling. Deze voorwaarden zijn een vereiste voor het verkrijgen van een CRKBO-registratie. Die is in januari 2022 opnieuw aan Metamorfase toegekend. Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden.

Algemene Leveringsvoorwaarden Metamorfase v2022