Verhoog de proactiviteit van jouw OR

Scholing en advies voor  ondernemingsraden.

Het doel van scholing en advies is meer kennis, inzicht en vaardigheden. Leer eerder en beter advies uit te brengen. En leer de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) correct toe te passen. Door dit alles wordt je als OR-team hechter, sterker en vooral effectiever.

>Boek een gratis kennismakingsgesprek

Effectieve medezeggenschap

Je wilt van grote waarde zijn als OR. Een heldere visie op medezeggenschap, duidelijke werkwijze en een prettige samenwerking helpen je hierbij. Omdat helder en gedegen advies geven zo gemakkelijker wordt. Maar bovenal omdat je dan vroegtijdig van grote betekenis kunt zijn voor alle collega’s en de organisatie.

Ik help je graag met proactief en effectief beïnvloeden. Ik geef sinds 2012 verschillende trainingen om ondernemingsraden vooruit te helpen in hun rol. En ik begeleid de OR en geef waar nodig inhoudelijk advies bij specifieke vraagstukken zoals een reorganisatie, fusie of overname.

>Bekijk het aanbod scholing en advies 

Reacties van andere ondernemingsraden

Het lukt JOhan om een nieuwe groep in twee dagen écht uit te dagen om op een efficiënte en zinvolle manier aan het werk te gaan. De groep is daardoor een stevig team geworden, die een gezamenlijke visie heeft, en duidelijke doelen en een eigen aanpak. Deze enorme stappen hadden we niet kunnen zetten zonder de vele kennis, ervaringen en toepasselijke anekdotes die JOhan met ons gedeeld heeft.

Elke, OR-lid Alten Nederland

Jouw bijdrage aan ons advies is erg waardevol geweest. Het heeft ons geholpen om de juiste structuur te vinden en te focussen op het identificeren en opschrijven van de belangrijkste issues en die te vertalen in randvoorwaarden en aanbevelingen.

Het management heeft ons ondertussen schriftelijk geantwoord en daarin aangegeven het advies in zijn geheel over te nemen.

Jan-Willem, OR-lid

Heb JOhan meegemaakt in een complexe periode van integratie van twee bedrijven. Hierin heeft hij met succes een verkiezingscampagne neergezet en een verbindende rol tussen partijen gespeeld. JOhan is pragmatisch, to the point en doelgericht, kan uitstekend processen begeleiden met oog voor politieke verhoudingen.

Heleen, ambtelijk secretaris Fortis