Enter your keyword

Visie op de OR

Wil je JOhan zien? Kijk dan hier.

Visie op de OR

Ondernemingsraden kunnen zich doorgaans prima zelf redden. Althans wanneer zij kiezen voor een professionele aanpak van hun werkzaamheden.

Als OR zit je heel dicht op de beleidsvorming, de strategische keuzes en de dagelijkse uitvoering daarvan. Dat is een unieke positie! En daar moet je gebruik van maken. Zorg dat je het medezeggenschapswerk strak georganiseerd hebt en zorg dat de kwaliteit van je advisering en instemming tijdens de overlegvergadering van hoog niveau is.

Wil je als DB een keer van gedachten wisselen over hoe je dat doet? Neem dan eens contact op. Een oriënterend gesprek en het uitwisselen van visies op effectieve medezeggenschap is gratis.

Elke OR die een rol van betekenis wil spelen, proactief invloed wil uitoefenen nodig ik uit een afspraak te plannen. Kwestie van bellen 06 – 83 56 18 29 of vul het formulier COACHING in.

Vriendelijke groet,

JOhan Berends