Strategische OR

De strategische OR

 

Zijn jullie als OR-leden in staat om het verschil uit te leggen tussen een missie, een visie en een strategie?

Het verschil aangeven tussen strategie (denk & papierwerk) en uitvoering (doen & handwerk) lukt meestal nog wel. Elk OR-lid moet toch weten te verwoorden wat er in de onderneming wordt nagestreefd? En welke interne en externe kernwaarden daarbij de doorslag geven?

Wanneer je als OR onvoldoende betrokken wordt bij de bespreking van de visie en de vorming van een lange termijn strategie neemt je invloed ook geleidelijk af. Het gevolg daarvan is een suboptimale medezeggenschap en een lagere waardering vanuit de medewerkers en directie voor het OR-werk. Overweeg als OR om serieus aandacht te besteden aan de strategische onderwerpen binnen het bedrijf.

Neem eens de tijd om specifiek aandacht te geven aan de visie en de strategie van de organisatie en die van de OR zelf. Sla die twee vliegen in één klap en volg een strategie-workshop met de onderdelen:

  • Wat is het verschil tussen een missie, visie en strategie?
  • Een analyse van de bedrijfscontinuïteit d.m.v. CANVAS-MZ model
  • Het schrijven van de OR-strategie en haar kernwaarden
  • Het verhogen van de bewustwording van de top 3 van opbrengsten en kosten (in samenwerking met de cfo van uw bedrijf)
  • Een SWOT-analyse van de kennis en kunde van de OR-leden (toets)
  • Een analyse van de demografische opbouw en mobiliteit van het personeelsbestand en of de OR (eventueel in samenwerking met HR)
  • De uitwisseling van de beschreven strategie en waarden met de medewerkers en de directie (thema bijeenkomst voor de medewerkers voorbereiden)
Een strategie-sessie vereist de actieve deelname van de voltallige OR en het Ambtelijk Secretariaat.

Wil je eens van gedachten wisselen over een training om de OR meer strategisch op de kaart te zetten?

Doe een OFFERTEVERZOEK aan JOhan Berends of bel hem nu op 06 – 83 56 18 29.