Zet je tanden in de WOR (eerste druk)

16.95

Inhoud ‘Zet je tanden in de WOR’

 • Lid worden van de ondernemingsraad
 • Tussentijdse vacatures en geschikte kandidaten
 • Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
 • Verlenging zittingstermijn
 • Scholing OR en opleidingsplan
 • Budget en begroting OR-werk
 • Ambtelijk secretaris
 • Instemming op wijziging pensioen
 • Quorum en stemverhoudingen
 • Huishoudelijk Reglement
 • Relatie bestuurder en de Overlegvergadering
 • Initiatiefrecht
 • Fusie en Overname
 • Inhuur externe expertise
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Rookbeleid
 • Adviesrecht
 • Reactie termijnen in de WOR
 • Opschorten uitvoering en nietigheid
 • Werkkostenregeling (WKR)
 • Functionaris Gegevensbescherming en de AVG
 • VGWM-commissie
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Categorie:

Beschrijving

De stijl van het boek is pragmatisch, humoristisch soms en met oog voor de belangen van de medewerkers én de continuïteit van de organisatie. Er is aandacht voor de rechten en plichten vanuit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), maar zeker ook voor de bedrijfskundige aspecten. De WOR wordt naar de letter en de geest van de wet van toelichting voorzien.

In elke bijdrage lees je wel iets waar je nu of op een later moment in jouw OR veel profijt van kunt hebben.

JOhan is meer coach dan trainer. Hij gaat ervan uit dat een ondernemingsraad – na een professionele duw van hem – zelf goed werk kan leveren.