Presentaties

Tijdelijke Medezeggenschap bij fusies en overnames 

Presentatie gegeven dd 8 sept 2012 voor de Belangenvereniging Medezeggenschaps Professionals (www.bvmp.nl).

Op de netwerkdag van de BVMP heb ik een presentatie gegeven naar aanleiding van mijn Master thesis Bedrijfskunde. De presentatie start met een uitleg over de globalisatie, de krediet en bankencrisis. Na een theoretisch onderzoek en praktijkinterviews volgt nog een jurisprudentiële verificatie. De laatste slides bevatten de aanbevelingen aan de Medezeggenschap in Nederland.

Krijgt u als OR te maken met een fusie of overname neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

Gebruik van de slides enkel na voorafgaande toestemming en bronvermelding.

BVMP 8 september 2012 presentatie

 

 

 

 

 

Hirschman – 1971 – Exit, voice and loyalty

Hirschman publiceerde in 1971 vanuit een onderzoek naar ‘arbeidsorganisatie en de relatie met de werknemer’ zijn boek ‘Exit, voice and loyalty’. Daarin stelde hij dat wanneer medewerkers niet tijdig genoeg gehoor vinden (voice) voor hun zorgen zij zullen kiezen voor een vertrek (exit). Als de arbeidsmarkt op dat moment slecht is kiezen zij er voor om te blijven (stay), maar verliezen dan wel hun commitment (loyalty).

In veel fusie organisaties zijn deze processen goed waarneembaar onder het personeel en hebben zij een negatieve impact op het natuurlijk verloop. Gezien de slechte kansen op de arbeidsmarkt worden medewerkers gedwongen bij de onderneming te blijven met als nadelig effect dat hun commitment fors afneemt. Die afname wordt in metingen (mood monitor) in bijna alle gevallen waargenomen.

Hirschman, A.O. (1971) –  Exit, voice and loyalty)

 

Hirschman (1971) The Voice

Voor een betere weergave van de slide klikt u hier:    Exit, voice and loyalty