Onderwijs

Bijna alle opleidingen besteden tegenwoordig aandacht aan de ‘business’. Zij krijgen daarbij begeleiding van coaches uit het bedrijfsleven. Studenten – vaak ongeacht hun studierichting – schrijven een ondernemingsplan. En toch gaat er bij hen geen lampje branden als de begrippen; ‘medezeggenschap’, ‘WOR’ en ‘Adviesrecht’ voorbij komen.

Bent u binnen het onderwijs verantwoordelijk voor de modules: Economie, Bedrijfskunde, Maatschappelijke Vorming of Ondernemingsrecht neem dan eens contact op over het verzorgen van een gastcollege. Onderstaand treft u de inhoud van die gastcolleges aan.

‘Mede-zeggenschap is ook een vakmanschap’

Gastcollege HBO/WO

  • Een toelichting op de belangrijkste Medezeggenschapsbegrippen
  • Uitleg van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
  • Het verband tussen het Ondernemingsrecht en de Europese Richtlijnen (Burgerlijk wetboek)
  • De organisatorische inrichting van de Medezeggenschap
  • De voor en nadelen van de Medezeggenschap
  • De kosten van Medezeggenschap
  • De spraakmakendste jurisprudentie vanuit de Ondernemingskamer
  • De rechten en plichten van de vakbonden versus de Ondernemingsraad
  • Hoe te reorganiseren met de hulp van een Sociaal Plan
  • De opbrengsten van de Medezeggenschap voor het bedrijf

Tijdens het gastcollege ontvangen de studenten verwijzingen naar relevante literatuur en worden praktijkvoorbeelden ingebracht. Ook in een gastcollege is er ruimte voor interactie: Q&A over medezeggenschap!

De kosten voor 3 uur bedragen 400 euro.

 

Scriptie-begeleiding Bachelor en Master-studenten

 

Ben je student op HBO of WO en overweeg je als onderwerp te kiezen voor ‘werknemersparticipatie’ of ‘medezeggenschap’ neem dan contact met mij op. Ik help je bij de afbakening en voorzie je graag van relevante lectuur. Je ontvangt vervolgens regelmatig commentaar op je Thesis.

Dit doe ik onbezoldigd! Wie het eerst komt………

‘Ook dat wat niet direct betaald wordt, betaalt zich later uit’