JOhan

JOhan Berends

Na 21 jaar werkzaam te zijn geweest in diverse functies bij verschillende financiële dienstverleners heb ik in januari 2012 Metamorfase opgericht.

Mijn ervaring met de begeleiding van complexe veranderingen als Transitie-manager en mijn actieve betrokkenheid met de medezeggenschap bij Fortis en ABNAMRO zijn de belangrijkste redenen voor deze keuze. Ik heb in de OR-en van deze financiële dienstverleners te maken gehad met fusies, reorganisaties, sociale plannen, verkiezingen en herstructureringen.

In 2012 heb ik mijn Master Bedrijfskunde – Organisatie en Strategie – afgerond. In mijn Thesis heb ik onderzoek gedaan naar ‘Medezeggenschap in de Overgang – OR en fusies’. Dat leverde 23 nieuwe aanbevelingen voor de Medezeggenschap in Nederland op. Meer daarover lees je op de pagina Fusie & Overname.

Mijn begeleiding van ondernemingsraden is altijd maatwerk. Inhoud en methode sluiten aan bij de actuele situatie van de organisatie en de rol van de medezeggenschap. Een goede analyse van de huidige strategie en gezondheid van de organisatie vormen de basis. Wanneer je wil mee-zeggen – mee-sturen – is een eerste vereiste dat je weet waar het over gaat en welke richting de bedrijfscontinuïteit ondersteunt. Stil staan is geen optie. Nooit geweest overigens. Tijdig veranderen en nieuwe strategische keuzes maken is het advies.

Sparren over mee-zeggen en strategische gezondheid doe ik graag. Een bedrijfskundige insteek in de training is erg belangrijk en voor ieder OR-lid haalbaar is mijn ervaring.

Bel voor een oriënterend gesprek: 06 – 83 56 18 29 of vul het OFFERTEVERZOEK in.

Met vriendelijke groet,

JOhan Berends, OR-coach.