Fusie & Overname

Een fusie of overname doet gewoon pijn.

 

“Tal van onderzoeken tonen aan dat 70% van de fusies en overnames mislukt. Samengevat in het begrip: ‘the merger syndrome’. Het begrip is niet eenvoudig te definiëren, maar in de kern heeft het een tweetal elementen: hoge mate van stressreactie bij alle betrokkenen en een sfeer van crisismanagement.
Naast deze twee elementen zijn er nog drie andere zorgpunten: onderschatting van de veelzijdigheid aan integratieproblemen, het gebrek aan middelen (mens en geld) die je vrij moet maken, en als derde de onderschatting van de impact op medewerkers” (bron: Marks en Mirvis 1985, onder ‘Publicaties’ is het volledige artikel opgenomen).

Het samenvoegen van organisaties heeft veel impact op de directie, de medewerkers, de klanten en vooral ook op de OR-leden. Naast een forse toename van het aantal Adviesaanvragen met een meer strategische inhoud, moet de OR ook nadenken over haar eigen voortbestaan als medezeggenschap.

Als OR(-lid) is het gelukkig een uitzondering dat je een fusie of overname meemaakt. Maar het beoordelen van de voorgenomen plannen moet snel en goed gebeuren. Neem contact op om af te stemmen wat je als OR aan kennis en tooling nodig hebt. Laat je niet meeslepen in de hectiek en de druk die er opeens ontstaat.

Wil je als OR op een goede manier beginnen aan een overname of (bestuurlijke) fusie? Lees dan mijn aanbevelingen in onderstaand interview.

Interview JOhan Berends – Caroline Princen_orin0809-2012

Wil je een keer jullie overname of fusie verhaal doen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. Ik kom graag langs, want het interesseert mij en het vergroot mijn kennis en specialisme.

Bel naar 06 – 83 56 18 29 of vul het COACHINGSFORMULIER in.

Met vriendelijke groet,

JOhan Berends, OR-coach