Downloads Old

Downloads per onderwerp.

 

Op deze pagina vind je uitgebreidere informatie over enkele actuele onderwerpen voor de OR. De downloads zijn vrij beschikbaar. Mocht je vragen hebben over de inhoud of een passend vervolg, neem dan contact op met JOhan Berends, OR-coach van Metamorfase.

Je mag hem gelijk bellen op 06 – 83 56 18 29 of je vult het formulier COACHING in.