CAO

Kan de OR ook cao-afspraken maken?

 

Onlangs deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in een zaak aangespannen door de vakbonden FNV en CNV tegen de werkgever APMT Containers. De bestuurder heeft met de OR aanvullende afspraken op de CAO gemaakt. De vakbonden waren van mening dat alleen de vakbond gaat over cao-voorwaarden. De rechter sprak uit dat dit niet het geval is. Ook de OR mag met de werkgever onderhandelen over in de cao opgenomen of op te nemen voorwaarden blijkt. Belangrijke jurisprudentie dus!

Overweeg je als OR een traject in te gaan om met de werkgever te praten over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de implementatie van nieuwe wetgeving in bedrijfsspecifieke regelingen neem dan eens contact op voor een vrijblijvend gesprek hierover. Het is een mooie vorm van het behartigen van de belangen van de medewerkers en komt tegemoet aan de behoefte van medewerkers en bestuurder om maatwerk te leveren.

Dus ja, ook de OR gaat over de aanvullende voorwaarden in de CAO. Zie hier het verslag in het FD van 12 april 2016.
[media-downloader media_id=”1171″ texts=”Download PDF”]

Wil je als dagelijks bestuur of werkgever een keer praten over hoe je een dergelijk traject goed opstart, uitvoert en succesvol afrond? Neem dan contact op via JOhan@metamorfase.nl, bel 06 – 83 56 18 29 of vul het COACHINGSFORMULIER in.

Groet,

JOhan Berends, OR-coach